Samplers guide/ hjælp til prøvetagning

 

The web site provides you with documents, tools and links to information on sampling in environmental monitoring and control

Denne side er en samling dokumenter, redskaber og links to viden om prøvetagning i miljømonitering og miljøkontrol

 

All information is free of charge, but reference to the site should be given when publishing results produced with help from the site.

Al information er gratis, men angiv venligst reference til siden, når du rapporterer resultater, hvor du har brugt sidens hjælpemidler eller information.

 

The site is brought to you by Christian Grøn, DHI Water Environment Health, Denmark.

Siden er udarbejdet og vedligeholdes af Christian Grøn, DHI Vand Miljø Sundhed.

 

The page is currently under development and if you wish to add to the site, please mail the information to the site manager.

Siden er under opbygning, men hvis du vil bidrage til siden, så send din info til side redaktøren.

 

News are found at pages in yellow and red.

Nyheder kan findes på sider, der er markerede med gult og rødt.

SamplingSampling quality controlField measurementsSampler certificationLaboratory analysisUncertainty workshopGroundwater protection in India

 


Disclaimer

All information and tools on this site is provided free of charge but with no responsibility for any errors or missing information.

Indholdet af denne side stilles gratis til rådighed, men sideredaktøren påtager sig ikke ansvar for evt. fejl og mangler.